Slovenská nadácia pre európske štúdie "v likvidácii"